Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem www.minrol.gov.pl (w zakładce Informacje branżowe – Informacje branżowe – aktualności) została zamieszczona zaktualizowana informacja dla rolników i innych podmiotów pt. „Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności”.

Sprzedaż bezpośrednia – informacja ze strony MRiRW