Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu, informuje że w świadectwie zdrowia dla świń urzędowi lekarze weterynarii powinni wpisywać numer identyfikacyjny świni zgodny z numerem ostatniej siedziby stada, w której świnia przebywała powyżej 30 dni, a nie numer siedziby stada urodzenia.
Błędny numer identyfikacyjny świni jest później powielany na zgłoszeniach zdarzeń dokonywanych przez kolejnych posiadaczy, w efekcie czego w bazie danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt powstają nieprawidłowości wynikające z niepoprawnego wypełniania formularzy zgłoszeniowych dotyczących zmiany stanu stada świń.

Jednocześnie informuję, że świnie które mają zostać przemieszczone, powinny być oznakowane przed wystawieniem świadectwa zdrowia przez urzędowego lekarza weterynarii tak, aby mógł on wystawić świadectwo w sposób prawidłowy, na podstawie stanu faktycznego zastanego w siedzibie stada (zwierzęta oznakowane numerem siedziby stada) i bez jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie. Brak wszystkich niezbędnych informacji do wystawienia świadectwa zdrowia przez urzędowego lekarza weterynarii powinien skutkować odmową jego wystawienia w drodze postanowienia.

Fakt dodatkowego oznakowania świni  przez posiadacza powinien być odnotowany w księdze rejestracji świń, w polu „Uwagi”.