Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor weterynaryjny
do spraw: ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt – termin składania dokumentów: do 15 października 2017 r.