Ogłoszenie o naborze nr 18463 na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

- termin składania dokumentów: do 8 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie nr 18463