Ogłoszenie o naborze nr 17564 na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

- termin składania dokumentów: do 17 listopada 2017 r.

Ogłoszenie – 17564