Ogłoszenie o naborze nr 21335 na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

- termin składania dokumentów: do 9 lutego 2018 r.

Ogłoszenie 21335