Ogłoszenie o naborze nr 22483 na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

- termin składania dokumentów: do 2 marca 2018 r.

Ogłoszenie nr 22483.