Ogłoszenie o naborze nr 23677 na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

- termin składania dokumentów: do 23 marca 2018 r.

Ogłoszenie nr 23677 z dn.