Ogłoszenie o naborze nr 24806 na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

- termin składania dokumentów: do 13 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie nr 24806 z dn. 30.03.2018 r.