Ogłoszenie o naborze nr 25906 na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

- termin składania dokumentów: do 4 maja 2018 r.

Ogłoszenie nr 25906 z dn. 20.04.2018 r.