Ogłoszenie o naborze nr 26900 na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

- termin składania dokumentów: do 25 maja 2018 r.

Ogłoszenie nr 26900 z dn. 11.05.2018 r.