Ogłoszenie o naborze nr 29751 na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

- termin składania dokumentów: do 13 lipca 2018 r.

Ogłoszenie nr 29751 z dn. 29.06.2018 r.