Ogłoszenie o naborze nr 34579 na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

- termin składania dokumentów: do 5 października 2018 r.

Ogłoszenie nr 34579 z dn. 22.09.2018 r.