Ogłoszenie o naborze nr 34688 na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

- termin składania dokumentów: do 8 października 2018 r.

Ogłoszenie nr 34688 z dn. 25.09.2018 r.