Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o uchyleniu Rozporządzenia nr 1/18 Wojewody Śląskiego z dnia 19 lipca 2018 r. opublikowanego w dniu 19.07.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w pozycji 4780 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów raciborskiego i rybnickiego.

                  Rozporządzenie nr 8/18 Wojewody Śląskiego  z dnia 12 grudnia 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów raciborskiego i rybnickiego opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 12.12.2018 r, pod pozycją 7889.

W związku z powyższym, zniesione zostają ograniczenia zwiazane z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gmin: Kornowac, Rudnik, Nędza, Racibórz.

Rozporządzenie Woj. Śl. – uchylające – zgnilec amerykański pszczół powiat raciborski