Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 04.01.2019, w pozycji 85 rozporządzenia PLW w Raciborzu znoszacego obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz wszelkie związane z tym ograniczenia. ROZPORZĄDZENIE NR 002/2018 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RACIBORZU z dnia 27 listopada 2018 r. w […]