Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu, przekazuje Państwu skan informacyjnej dla rolników, opracowanej w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt.: „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”:

Praktyczne wskazówki dla rolników ulotka informacyjna-PDF

oraz wykaz ubojni z terenu województw: śląskiego i opolskiego przyjmujących zwierzęta do uboju z konieczności poza rzeźnią:

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią (w gospodarstwie) zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853/2004
The list of slaughterhouses accepting animals of emergency slaughter outside the slaughterhouse (on the farm) according to regulation (EC) 853/2004
Lp.
Ref.
Wet. Nr Ident.
Veterinary Approval  No.
Nazwa zakładu
Name of establishment 
Adres zakładu
Address of establishment
Kategoria
Category
Działalność powiązana
Assiciated activities
Gatunki zwierząt poddanych ubojowi
Species of animals slaughtered
Uwagi
Remarks
województwo opolskie
1. 16023801 TOP FARMS „Głubczyce”                     Sp. z o.o. 48-100 Głubczyce Głubczyce Sady SH,CP B
2. 16070201 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wilamowej 48-370 Paczków, Wilamowa 41 SH, CP PP P,B ubój zwierząt zawieszony  decyzją nr 10/2014
3. 16080103 P.P.H.U. Dasta
Danuta Stasiak
Janinów 14
46-325 Rudniki
SH PP S, B
województwo śląskie
1. 24033801 Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Karol Chwastek
Zakład Uboju Bydła
43-426 Dębowiec
ul. Rolnicza 19
SH, CP, PP B,O, C
2. 24070102 Zakład Uboju Trzody Chlewnej SC  A. i J. Kulej               ul. Biegańskiego 42-290 Blachownia ul. Lisowicka 154, 42-700 Lubliniec SH P
3. 24070216 Z.P.-H-U. „SEGETH” Rzeźnictwo -Wędliniarstwo R. Segeth, J. Segeth-Jaworek Spółka Jawna ul. Zjednoczenia 8a, 42-793 Ciasna SH, CP, PP, MM B,P
4. 24073601 Zakład Masarski                Jan Berbesz ul. Częstochowska 16,        42-713 Kochanowice SH, CP P
5. 24090201 Zakłady Mięsne ,,JÓZAN”
Anna Kaczorowska
42-350 Koziegłowy, Rzeniszów,
ul. Zielona 21
SH, CP, PP CS(s.0) B, O
6. 24163801 Zakład Uboju i Rozbioru Mięsa „MAR-BET” Spółka Jawna
Marian i Beata Kubaccy
42-480 Poręba, ul. Armii Ludowej 6 SH CP B Podmiot deklaruje przyjmowanie sztuk wyłacznie w godzinach pracy . Odbiór sztuk uzależniony od analizy ryzyka- a zatem podmiot nie deklaruje odbioru każdej sztuki.
7. 24163804 Pelon Zdzisław, Pelon Ewa „PELON ZE” s.c.Ubojnia Zwierząt Rzeźnych 42-436 Pilica,
Dzwonowice 4
SH CP B Podmiot deklaruje przyjmowanie sztuk wyłacznie w godzinach pracy . Odbiór sztuk uzależniony od analizy ryzyka- a zatem podmiot nie deklaruje odbioru każdej sztuki.
8. 24170102 Rzeźnia Prywatna sp. j. Waldemar Kocoń, Rajmund Kocoń ul. Targowa 45, 34-360 Milówka SH B