W związku z zagrożeniem epidemicznym wprowadzonym na terenie Polski,
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu od 16 marca 2020 r.
będzie pracować w ograniczonym zakresie.

Wizyty petentów będą umawiane wyłącznie telefonicznie (tel. 32 415 49 03)
i tylko w przypadku spraw nie cierpiących zwłoki
(badanie w kierunku włośni, świadectwa zdrowia).

W pozostałych sprawach prosimy o możliwe ich odroczenie, do czasu
gdy zagrożenie epidemiczne zostanie odwołane.

————————————————————————————————

W razie pytań lub wątpliwości polecamy kontakt z Powiatowym Inspektoratem
Weterynarii w Raciborzu poprzez:

telefon: 32 415 49 03,
pocztę elektroniczną: raciborz.piw@wetgiw.gov.pl

Telefon alarmowy na wypadek podejrzenia lub wystąpienia
choroby zakaźnej zwierząt:  665 829 485