Poradnik „Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim łańcuchu dystrybucji”, który ma służyć pszczelarzom pozyskującym i wprowadzającym do obrotu miód na niewielką skalę jako krajowe wytyczne dobrej praktyki, został zaopiniowany jako spełniający wymagania art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UEL 139 z 30.4.2004, s. 1 z późn. zm.).