Informacja dla hodowców: psów, kotów i fretek.

W związku z zakazem eksportu psów, kotów i fretek wprowadzonym przez Wielką Brytanię, Polska
wraz z Komisją Europejską oraz brytyjskimi służbami weterynaryjnymi poczyniła ustalenia mające na
celu umożliwienie wznowienia eksportu zwierząt towarzyszących po spełnieniu przez Polskę
określonych wymogów.
Jednym z nich będzie przedstawienie stronie brytyjskiej wykazu hodowli psów, kotów i fretek zainteresowanych wysyłką zwierząt na terytorium Wielkiej Brytanii.
W związku z powyższym, prosimy hodowców planujących w przyszłości wysyłki zwierząt towarzyszących do Wielkiej Brytanii o rejestrowanie swoich hodowli w tutejszym inspektoracie do dnia 23 sierpnia br.
Podmioty te będą musiały zostać wpisane na listę, która zostanie udostępniona brytyjskim służbom weterynaryjnym, dzięki czemu będą mogły komercyjnie wysyłać zwierzęta towarzyszące na terytorium Wielkiej Brytanii.

2 sierpnia 2022

Agata Ballarin

Skip to content