Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, o zbliżającym się dnia 31 grudnia 2011 r. upływie okresu przejściowego dla utrzymywania  kur w klatkach niezmodyfikowanych.

Termin 31.12.2011 r. jest nieprzekraczalny (podstawa prawna: §40 rozporządzenia MRiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U.2010.56.344).

czytaj dalej…