WŁAŚCICIELU PSA-1

OGŁOSZENIE

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu

o potrzebie dokonania wyznaczeń

lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych

i osób do wykonywania czynności pomocniczych

na rok 2021.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zgodnie z zapisem części VII pkt. 1 Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób  –  informuje o następujących potrzebach dot. wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu raciborskiego w 2021 r.:

Zakres wyznaczenia

Liczba

 lek. wet. potrzebnych do wykonania zadania

Liczba

 osób potrzebnych do wykonania czynności pomocniczych

Miejsce wykonywania czynności

Termin realizacji zadań

szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze

12

6

powiat

raciborski

cały rok

2021

sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt

8

0

powiat

raciborski

cały rok

2021

badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia

12

0

powiat

raciborski

cały rok

2021

sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed- i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju

10

0

powiat

raciborski

Krzanowice

cały rok

2021

badanie mięsa zwierząt łownych

2

0

Rudy

cały rok

2021

sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia

5

0

Krzanowice

Rudy

Kuźnia Raciborska

Bieńkowice

cały rok

2021

sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich

1

0

Racibórz

cały rok

2021

sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych

2

0

Racibórz

cały rok

2021

pobieranie próbek do badań

8

6

powiat

raciborski

cały rok

2021

badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

3

0

Krzanowice

Rudy

cały rok

2021

prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

3

0

powiat

raciborski

cały rok

2021

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZENIA:

  • Zgłoszenie należy złożyć do:     10 grudnia  2020 r.
  • Decyduje data: wpływu zgłoszenia do urzędu,
  • Zgłoszenia składać można za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: sekretariat@piw-raciborz.pl) lub dostarczyć osobiście, pocztą bądź kurierem do siedziby InspektoratuMiejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
47-400 Racibórz,
ul. Katarzyny 6

TERMIN ZAPOZNANIA SIĘ ZE ZGŁOSZENIAMI:    14 grudnia 2020 r

Wyznaczenie do wykonywania czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1557 z późn. zm.) następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu postępowania administracyjnego.

Zgłoszenie osoby ubiegającej się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego.

Postępowanie administracyjne będzie się toczyło z urzędu tylko  i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane  i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Załącznik: zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1557 z późn. zm.)

 

UWAGA!!! Informujemy że został wyłączony (na stałe) nasz adres e-mail: raciborz.piw@wetgiw.gov.pl.

Aktualnie naszym głównym adresem do kontaktu jest:

SZCZEPIENIE LISÓW P/WŚCIEKLIŹNIE!
>>>Teren POWIATU RACIBORSKIEGO został wyłączony z akcji zrzucania szczepionki<<<

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 12.09.-30.09.2020 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U.2013, poz. 1737).
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.
W 2019 r. ze szczepień zostały wyłączone następujące obszary woj. śląskiego:
- gmina Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim,
- gminy: Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim,
- powiat kłobucki,
- gminy: Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim,
- powiat raciborski,
- gmina Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim,
- gmina Lubomia w powiecie wodzisławskim.
W sumie na terenie województwa śląskiego podczas wiosennej akcji szczepień zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) dodatkowo zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.
Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.
Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.
Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.
Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r.
Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.
Dodatkowo informuję, że na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach stwierdzono:
1. w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,
2. w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,
3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
4. w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
9. w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,
10. w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,
11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
13. w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
15. w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
16. w 2018 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
17. w 2019 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615

image description

image description

Ogłoszenie o naborze nr 66824 na stanowisko:

inspektor weterynaryjnydo spraw bezpieczeństwa żywności

- termin składania dokumentów: do 15 września 2020 r.

PIW Racibórz – ogłoszenie 66824

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o publikacji rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2020 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gliwickiego, raciborskiego i rybnickiego oraz miasta Rybnik (DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2593).

Publikacja rozporządzenia oznacza zniesienie wszelkich restrykcji związanych z wyznaczonymi na terenie naszego powiatu obszarami dotyczącymi grypy ptaków.

rozporządzenie uchylające

W związku z zagrożeniem epidemicznym wprowadzonym na terenie Polski,
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu od 16 marca 2020 r.
będzie pracować w ograniczonym zakresie.

Wizyty petentów będą umawiane wyłącznie telefonicznie (tel. 32 415 49 03)
i tylko w przypadku spraw nie cierpiących zwłoki
(badanie w kierunku włośni, świadectwa zdrowia).

W pozostałych sprawach prosimy o możliwe ich odroczenie, do czasu
gdy zagrożenie epidemiczne zostanie odwołane.

————————————————————————————————

W razie pytań lub wątpliwości polecamy kontakt z Powiatowym Inspektoratem
Weterynarii w Raciborzu poprzez:

telefon: 32 415 49 03,
pocztę elektroniczną: raciborz.piw@wetgiw.gov.pl

Telefon alarmowy na wypadek podejrzenia lub wystąpienia
choroby zakaźnej zwierząt:  665 829 485

❗❗❗UWAGA❗❗❗
Dnia 8 lutego 2020 r. wszedł w życie nowy „Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stanach brojerów gatunku kura Gallus Gallus na lata 2020-2022″.
Prosimy producentów brojlerów o zapoznanie się z istotnymi dla nich zmianami m.in. 14-dniowej „ważności” badań właścicielskich w kierunku Salmonella sp.

Program Salmonella brojlery 2020-22

Komunikat nr 2/AI/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu w sprawie wykrycia grypy ptaków na terenie powiatu raciborskiego, z dnia 30.01.2020 r.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Dz.U. z 2020 r. poz 1214) Rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gliwickiego, raciborskiego i rybnickiego oraz miasta Rybnik.

ognisko Ruda Kozielska 1 kadr

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gliwickiego, raciborskiego i rybnickiego oraz miasta Rybnik