Grunty:  48.689,- zł

Budynki:  181. 900,- zł

Środki transportu:  107.000,- zł

Urządzenia techniczne i maszyny: 94.708,30 zł

Wyposażenie:  209.452,21 zł