Zamówienia publiczne

BRAK AKTUALNYCH OGŁOSZEŃ.

_____________________________________________________

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE:
____________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
–  Nr sprawy:  PIW.Rac.AD.180-33/12:

zawiadomienie

2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy:  PIW.Rac.AD.180-33/12

Remont utwardzenia działki i placu oraz ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz.

Prośba o przedłużenie terminu związania z ofertą.

Pliki do pobrania (format Adobe Acrobat-PDF):

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

Specyfikacja SIWZ.

Załącznik Nr 7 – Dokumentacja projektowa.

Załącznik Nr 8 – Specyfikacja Technicza – Strona Tytułowa.

Załącznik Nr 8 – Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne.

Załącznik Nr 8 – Specyfikacja Techniczna – Zagospodarowanie terenu.

Załącznik Nr 8 – Specyfikacja Techniczna – Roboty budowlane.

Załącznik Nr 9 – Przedmiar Robót.

Rysunek 1 – wyrys z mapy zasadniczej.

Rysunek 2 – rzut całości i projekt wiaty.


1. OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Nr sprawy: PIW.Rac.AD.180-15/13/11

Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Raciborzu przy ul. Katarzyny 6

Pliki do pobrania [format Adobe Acrobat-PDF]:

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja_SIWZ

Załacznik nr 7 Dokumentacja projektowa

Zał. nr 8 Specyfikacja Techniczna – strona tytułowa

Zał. Nr 8 Specyfikacja Techniczna cz.1

Zał. nr 8 Specyfikacja Techniczna cz.2

Zał. nr 9 Przedmiar Robót

Projekt elewacji – 1

Projekt elewacji – 2

Projekt elewacji – 3

Projekt elewacji – 4

Projekt elewacji – 5

Projekt elewacji- 6

Dodano dnia 30 sierpnia 20112 r.:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

12 lipca 2011

Agata Ballarin

Skip to content