RODO

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RACIBORZU
ZBIGNIEW MAZUR
KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu informuje, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu z siedzibą w 47-400 Racibórz, ul. Katarzyny 6.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Raciborzu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej i innych przepisów prawa.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (UE 2016/679).
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
– organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (m.in. Policja, ARiMR, Główny i Wojewódzki Inspektorat Weterynarii).
• Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (pliki cookies – przeglądarka internetowa) , ale nie będą profilowane.
• W sprawach, w związku z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

iodo@piw-raciborz.pl

tel. +48 32 415 49 03

Klauzula informacyjna PIW Racibórz – plik PDF do pobrania

30 lipca 2013

Agata Ballarin

Skip to content