Materiały z szkolenia dla producentów drobiu rzeźnego
PIW Racibórz, dnia 25.01.2010 r.

  1. ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH HODOWLI DROBIU RZEŹNEGO – prezentacja

  2. KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLA W STADACH BROJLERÓW GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA LATA 2009 – 2011 – prezentacja