Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach zawiadamia, że w związku z problemami diagnostycznymi dotyczącymi dotychczas stosowanego w ZHW Katowice antygenu służącego do badań diagnostycznych w kierunku zarazy stadniczej i brakiem możliwości wydawania wiarygodnych wyników badań w/w kierunku, badania te zostają wstrzymane do czasu zastosowania amerykańskiego antygenu i dodatniej surowicy kontrolnej.

Nowe odczynniki zostały już zamówione przez Pracownię Serologii ZHW Katowice, jednakże ze względu na miesięczny czas realizacji zamówienia oraz czas niezbędny do wprowadzenia rutynowej metodyki badań przy użyciu nowego antygenu, badania te zostaną wznowione nie wcześniej niż w połowie stycznia 2011 r.

Najbliżej położonym laboratorium w którym można obecnie wykonać badanie w kierunku zarazy stadniczej jest Zakład Higieny Weterynaryjnej w Wrocławiu.