ROLNIKU! HODOWCO ZWIERZĄT!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina o obowiązku

niezwłocznego zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii
każdego przypadku padnięcia bydła, owiec oraz kóz (w każdym wieku).

podstawa prawna: Art. 42, ust. 1a USTAWY z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, t.j. DZ.U.2008.213.1342 z późn.zm.
Kto uchyla się od obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz PODLEGA KARZE ARESZTU, OGRANICZENIA WOLNOŚCI LUB GRZYWNY.

podstawa prawna: Art. 85, ust. 2b USTAWY z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, t.j. DZ.U.2008.213.1342 z późn.zm.

Zgłoszeń można dokonywać w godzinach pracy Inspektoratu
(pon.-pt. 7.30-15.30) – osobiście lub telefonicznie:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz

tel. 32/415 49 03

Od dnia 1 lipca 2011 r. prowadzone będą kontrole obejmujące zgłaszanie padnięć zwierząt gospodarskich. W  razie stwierdzenia uchybień w tym zakresie, przypadki takie będą zgłaszane organom ścigania.

Przypomina się także, o obowiązku każdorazowego zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii przypadków poronień u bydła.