Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzuo potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowychi osób do wykonywania czynności pomocniczych na rok 2022. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zgodnie z zapisem części VII pkt. 1 Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności […]