W ostatnich tygodniach nastąpiło znaczące pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania zakażeń wirusami HPAI, zarówno w Polsce, jak też całej Europie.

W przypadku zauważenia u drobiu objawów nasuwających podejrzenie HPAI, tzn.

– zwiększona śmiertelność;

– znaczący spadek pobierania paszy i wody;

– objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

– duszność;

– sinica i wybroczyny;

– biegunka;

– spadek nieśności (w początkowym okresie choroby nie zawsze obserwowany)

Prosimy o niezwłoczny kontakt z tutejszym inspektoratem
lub na numer alarmowy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu: 694 446 902

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków zarówno w stadach komercyjnych jak i w przydomowym chowie drobiu należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad bioasekuracji:

– zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami
– uniemożliw wejście do kurników osobom postronnym, szczególnie takim które mogły mieć wcześniej kontakt z innym ptactwem
– wyłóż maty dezynfekcyjne przed wejściami do kurnika
– stosuj jednorazową odzież ochronną
– zabezpiecz ściółkę przed dzikimi ptakami,
– jeśli to możliwe trzymaj drób w zamknięciu