INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ (СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ) <> INFORMATION FOR PEOPLE TRAVELLING FROM UKRAINE WITH COMPANION ANIMALS (DOGS, CATS, FERRETS)

W związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy i rozpoczętymi działaniami militarnymi informujemy, że zgodnie z decyzją kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii, w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajową Administracja Skarbową, zmienione zostały procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych.

Osoby które przemieściły się ze zwierzętami towarzyszącymi z terenu Ukrainy na teren powiatu raciborskiego bez wymaganych dokumentów dla tych zwierząt oraz oznakowania i szczepienia p/wściekliźnie prosimy o kontakt z najbliższą lecznicą weterynaryjną.
Wymagane na terenie UE formalności dla tych osób zostaną nieodpłatnie dopełnione przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii.

15 marca 2022

Agata Ballarin

Skip to content