Za stroną Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujemy o pomocy dla pszczelarzy: Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało […]