Pomoc dla pszczelarzy.

Za stroną Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujemy o pomocy dla pszczelarzy:

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować.

pszczoły

Zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii:

Do wniosku składanego w ARiMR należy załączyć m.in.  zaświadczenie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o:

  • wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  • liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc.

Aby uzyskać takie zaświadczenie należy złożyć w tutejszym inspektoracie wniosek o jego wydanie.
Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Należy pobrać i złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii następujące druki:

wniosek o zaświadczenie aktualizacja danych
wniosek o zaświadczenie
aktualizacja danych dotyczących pasieki

Zapraszamy do składania wniosków w Inspektoracie – ul. Katarzyny 6. Racibórz w godzinach 8-15.

1 kwietnia 2022

Agata Ballarin

Skip to content