W związku z zakazem eksportu psów, kotów i fretek wprowadzonym przez Wielką Brytanię, Polskawraz z Komisją Europejską oraz brytyjskimi służbami weterynaryjnymi poczyniła ustalenia mające nacelu umożliwienie wznowienia eksportu zwierząt towarzyszących po spełnieniu przez Polskęokreślonych wymogów. Jednym z nich będzie przedstawienie stronie brytyjskiej wykazu hodowli psów, kotów i fretek zainteresowanych wysyłką zwierząt na terytorium Wielkiej Brytanii.W […]