Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: zapytania ofertowego Nr sprawy PIW.Rac.ZP.AD.180-01/2022, prowadzonego w formie elektronicznej, na dostawę fabrycznie nowego samochodu
SKODA KAROQ STYLE ( rok produkcji – 2022 r.)
oraz zaoferowanie pełnego pakietu ubezpieczeniowego dla tego samochodu.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz informuje, że :
1) W terminie do 18 października 2022r. do godz. 12:00 wpłynęła oferta:
Auto Salon MARGO-SZCZOTOK Sp. J, Autoryzowany Salon i Serwis Skoda,
ul. Wodzisławska 201, 44-218 Rybnik
138 200 PLN
4146 PLN – pakiet ubezpieczeniowy

2) W niniejszym zapytaniu ofertowym otrzymano 1 ofertę, z tego odrzucono lub
zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
3) Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Auto Salon MARGO-SZCZOTOK Sp. J,
Autoryzowany Salon i Serwis Skoda, ul. Wodzisławska 201, 44-218 Rybnik;
4) Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu wybrano
na podstawie kryterium określonym w zapytaniu ofertowym ( 100 % cena) – oferta
otrzymała łącznie 100, 00 punktów
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w
zapytaniu ofertowym.

19 października 2022

Agata Ballarin

Skip to content