Wpisy w kategorii: Bez kategorii

Ogłoszenie o naborze nr 106546 na stanowisko: Kontroler weterynaryjny – termin składania dokumentów: do 30 września 2022 r.

Ogłoszenie

Brak komentarzy

Szanowni Państwo,W związku z zapowiedzianym przez Tauron całodniowym brakiem prądu w naszym inspektoracie w poniedziałek 12 września, w tym dniu nie zostanie przeprowadzone badanie próbek mięsa świń i dzików w kierunku włośni.Badanie przeprowadzimy w dniu następnym (13.09).

W związku z zakazem eksportu psów, kotów i fretek wprowadzonym przez Wielką Brytanię, Polskawraz z Komisją Europejską oraz brytyjskimi służbami weterynaryjnymi poczyniła ustalenia mające nacelu umożliwienie wznowienia eksportu zwierząt towarzyszących po spełnieniu przez Polskęokreślonych wymogów. Jednym z nich będzie przedstawienie stronie brytyjskiej wykazu hodowli psów, kotów i fretek zainteresowanych wysyłką zwierząt na terytorium Wielkiej Brytanii.W […]

Szanowni państwo, posiadacze drobiu!W związku ze stale utrzymującym się w naszym kraju zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, z dniem 5 maja 2022 r. w życie weszło nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Nakłada ono nakazy i […]

Za stroną Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujemy o pomocy dla pszczelarzy: Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało […]

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ (СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ) <> INFORMATION FOR PEOPLE TRAVELLING FROM UKRAINE WITH COMPANION ANIMALS (DOGS, CATS, FERRETS) W związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy i rozpoczętymi działaniami militarnymi informujemy, że zgodnie z decyzją kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii, w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i […]

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Poradnik „Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim łańcuchu dystrybucji”, który ma służyć pszczelarzom pozyskującym i wprowadzającym do obrotu miód na niewielką skalę jako krajowe wytyczne dobrej praktyki, został zaopiniowany jako spełniający wymagania art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. […]

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzuo potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowychi osób do wykonywania czynności pomocniczych na rok 2022. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zgodnie z zapisem części VII pkt. 1 Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności […]

Posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Wymóg ten stanowi podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza […]

Skip to content