PIW Racibórz – lista ULW wyznaczonych do badania mięsa na użytek własny 2016
PIW Racibórz – lista ULW wyznaczonych do badania świń umieszczanych na rynku krajowym 2016
Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju.
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju w gospodarstwie w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Zgłoszenie paszowe.
Zgłoszenie pasieki.
Zgłoszenie – targi, wystawy, konkursy.
Karta producenta drobiu rzeźnego.
  zgłoszenie wstawienia stad drobiu DOC
zgłoszenie wstawienia stad drobiu PDF
Wniosek o objęcie nadzorem działalności nadzorowanej
Zgłoszenie do PLW utrzymywania zwierząt gospodarskich
wskaźnik śmiertelności brojlery