Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa na użytek własny w 2018 roku.
Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania świń umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia w 2018 roku.
Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju.
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju w gospodarstwie w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Zgłoszenie paszowe.
 Zgłoszenie pasieki.
Aktualizacja danych dotyczących pasieki.
Zgłoszenie – targi, wystawy, konkursy.
Karta producenta drobiu rzeźnego.
  zgłoszenie wstawienia stad drobiu DOC
zgłoszenie wstawienia stad drobiu PDF

wniosek o objęcie nadzorem i nadanie WNI PDF
wniosek o objęcie nadzorem i nadanie WNI DOC
Zgłoszenie utrzymywania zwierząt gospodarskich
Zgłoszenie zakończenia chowu
Wniosek o wydanie świadectwa w systemie TRACES.
wskaźnik śmiertelności brojlery