Pismo WIW w Katowicach adresowane do lekarzy wolnej praktyki z dnia 10.01.2011 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach zawiadamia, że w związku z problemami diagnostycznymi dotyczącymi dotychczas stosowanego w ZHW Katowice antygenu służącego do badań diagnostycznych w kierunku zarazy stadniczej i brakiem możliwości wydawania wiarygodnych wyników badań w/w kierunku, badania te zostają wstrzymane do czasu zastosowania amerykańskiego antygenu i dodatniej surowicy kontrolnej. czytaj dalej…

ROLNIKU !!!!

HODOWCO ŚWIŃ !!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że obecnie na terenie powiatu raciborskiego jest prowadzona akcja zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

czytaj dalej…

Drób rzeźny

Materiały z szkolenia dla producentów drobiu rzeźnego
PIW Racibórz, dnia 25.01.2010 r.

  1. ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH HODOWLI DROBIU RZEŹNEGO – prezentacja

  2. KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLA W STADACH BROJLERÓW GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA LATA 2009 – 2011 – prezentacja

Kury nioski w chowie klatkowym.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, o zbliżającym się dnia 31 grudnia 2011 r. upływie okresu przejściowego dla utrzymywania  kur w klatkach niezmodyfikowanych.

Termin 31.12.2011 r. jest nieprzekraczalny (podstawa prawna: §40 rozporządzenia MRiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U.2010.56.344).

czytaj dalej…

Skip to content