Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu
lek. wet. Zbigniew Mazur
tel: 32/4154903, 32/4154613

plw@piw-raciborz.pl
tel kom.: 694 446 901


Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Raciborzu

lek.wet. Katarzyna Mura
tel: 32/4154903, 32/4154613 wew. 21

hz@piw-raciborz.pl
tel kom.: 694 446 902


Zespół ds. administracyjnych:

Specjalista d/s administracji:
mgr Beata Koterba

Referent administracyjno-kadrowy
mgr Agnieszka Osińska

Tel: 32/4154903, 32/4154613
sekretariat@piw-raciborz.pl


Zespół ds. finansowo – księgowych:
Tel: 32/4154903, 32/4154613 wew. 22
fk@piw-raciborz.pl

Główna Księgowa – Iwona Zganiacz
Księgowa –  Urszula Newerla


Samodzielne stanowisko obsługi prawnej
Radca prawny Florian Gruszka


Zespół ds. bezpieczeństwa żywności
tel: 32/4154903, 32/4154613 wew. 21

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek.wet.
Katarzyna Mura
hz@piw-raciborz.pl
tel: 694 446 902

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
lek.wet. Paweł Machura
rhd@piw-raciborz.pl
tel: 501 563 080


Zespół do spraw pasz i utylizacji
Tel: 32/4154903, 32/4154613 wew. 16

Inspektor weterynaryjny ds. pasz
mgr inż. Renata Musioł
hp@piw-raciborz.pl
tel: 694 446 899


Zespół ds. zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt i ochrony zwierząt:

tel: 32/4154903, 32/4154613 wew. 20

Starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
lek.wet. Agata Ballarin
chz@piw-raciborz.pl
tel kom.: 694 446 900

Inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
lek.wet. Dorota Duda
irz@piw-raciborz.pl
tel kom.: 693693653