image description

image description

Ogłoszenie o naborze nr 66824 na stanowisko:

inspektor weterynaryjnydo spraw bezpieczeństwa żywności

– termin składania dokumentów: do 15 września 2020 r.

PIW Racibórz – ogłoszenie 66824

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o publikacji rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2020 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gliwickiego, raciborskiego i rybnickiego oraz miasta Rybnik (DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.2593).

Publikacja rozporządzenia oznacza zniesienie wszelkich restrykcji związanych z wyznaczonymi na terenie naszego powiatu obszarami dotyczącymi grypy ptaków.

rozporządzenie uchylające

W związku z zagrożeniem epidemicznym wprowadzonym na terenie Polski,
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu od 16 marca 2020 r.
będzie pracować w ograniczonym zakresie.

Wizyty petentów będą umawiane wyłącznie telefonicznie (tel. 32 415 49 03)
i tylko w przypadku spraw nie cierpiących zwłoki
(badanie w kierunku włośni, świadectwa zdrowia).

W pozostałych sprawach prosimy o możliwe ich odroczenie, do czasu
gdy zagrożenie epidemiczne zostanie odwołane.

————————————————————————————————

W razie pytań lub wątpliwości polecamy kontakt z Powiatowym Inspektoratem
Weterynarii w Raciborzu poprzez:

telefon: 32 415 49 03,
pocztę elektroniczną: raciborz.piw@wetgiw.gov.pl

Telefon alarmowy na wypadek podejrzenia lub wystąpienia
choroby zakaźnej zwierząt:  665 829 485

❗❗❗UWAGA❗❗❗
Dnia 8 lutego 2020 r. wszedł w życie nowy „Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stanach brojerów gatunku kura Gallus Gallus na lata 2020-2022”.
Prosimy producentów brojlerów o zapoznanie się z istotnymi dla nich zmianami m.in. 14-dniowej „ważności” badań właścicielskich w kierunku Salmonella sp.

Program Salmonella brojlery 2020-22

Komunikat nr 2/AI/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu w sprawie wykrycia grypy ptaków na terenie powiatu raciborskiego, z dnia 30.01.2020 r.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Dz.U. z 2020 r. poz 1214) Rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gliwickiego, raciborskiego i rybnickiego oraz miasta Rybnik.

ognisko Ruda Kozielska 1 kadr

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gliwickiego, raciborskiego i rybnickiego oraz miasta Rybnik

Komunikat nr 1/AI/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu w sprawie wykrycia grypy ptaków na terenie powiatu raciborskiego, z dnia 30.01.2020 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że w dniu 29.01.2020 r. w godzinach popołudniowych otrzymał wynik badania laboratoryjnego potwierdzający wystąpienie grypy ptaków w przydomowym stadzie drobiu w miejscowości Ruda Kozielska.

Badanie przeprowadzone zostało w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach  – w wyniku którego w badanym materiale wykryto materiał genetyczny wirusa grypy ptaków podtypu H5N8.

Wirus ten jest wysoce zjadliwy dla ptaków jednak nie stanowi zagrożenia dla ludzi i zgodnie z aktualnymi doniesieniami naukowymi nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi, zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem.

Ognisko grypy ptaków zostanie zlikwidowane w dniu dzisiejszym.
Ze względu na typ wirusa nie stanowiący zagrożenia dla ludzi podjęto decyzję o nie wybijaniu prewencyjnym drobiu w obszarze zapowietrzonym za wyjątkiem chorego drobiu w ognisku.

W ramach dalszych działań wynikających z przepisów prawa zostaną wyznaczone obszary: zapowietrzony w promieniu 3 km od ogniska oraz zagrożony w promieniu 10 km od ogniska.
Ze względu na zasięg obszarów wykraczający poza powiat raciborski rozporządzenie w tej sprawie zostanie wydane przez Wojewodę Śląskiego.

Aktualnie przekazujemy do wiadomości robocze mapy obrazujące wstępnie wyznaczone obszary: zagrożony i zapowietrzony na ternie powiatu raciborskiego.

Na obszarach tych służby weterynaryjne będą w najbliższym czasie prowadzić spis oraz nadzór stad drobiu w chowie przydomowym. Apelujemy o udzielenie wszelkiej pomocy i wsparcia służbom weterynaryjnym pracującym na naszym terenie, tak aby zaplanowane czynności przebiegały jak najsprawniej.

Równocześnie prosimy o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu w Raciborzu lub właściwego Urzędu Gminy przypadków zwiększonych upadków drobiu w Państwa stadach.

o zapowietrzony

obszary

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o nowych ogniskach wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) a także potwierdzonych przypadkach tej jednostki chorobowej u ptaków dzikich na terenie Polski w styczniu 2020 r.

hpai_ulotka_1

W związku z powyższym przypomina się o wciąż obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722) wprowadzającym zakazy i nakazy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. czytaj dalej…

Szkolenie ASF

Brak komentarzy

W dniu 25.09.2019 r. odbyło się szkolenie dotyczące ASF skierowane do leśników, myśliwych oraz urzędników samorządowych zorganizowane przez Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.

Poniżej znajduje się link z prezentacją z tego szkolenia.

asf myśliwi leśnicy Rudy 09.2019

Czy wiecie, że dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi to, że pochodzi on z Polski, a połowa konsumentów swój patriotyzm manifestuje podczas zakupów w sklepach z artykułami rolno-spożywczymi?

Znak „Produkt polski” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Więcej: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/

PP_post_FB_640x960px

Skip to content