Oferta pracy

Ogłoszenie o naborze nr 140401 na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
– termin składania dokumentów: do 28 lipca 2024 r.

18 lipca 2024

Andrzej Klima

Skip to content