Warning: filemtime(): stat failed for https://www.piw-raciborz.pl/wp-content/themes/PiW/assets/js/main.js in /home/virtualki/207677/wp-content/themes/PiW/functions/include-script-styles.php on line 14

Akcja zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

ROLNIKU !!!!

HODOWCO ŚWIŃ !!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że obecnie na terenie powiatu raciborskiego jest prowadzona akcja zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

Akcja polega na pobieraniu od świń  próbek krwi, ich dalszemu badaniu oraz na uwolnieniu gospodarstw od tej choroby. W konsekwencji wszyscy posiadacze świń powinni sprawdzić, czy są zarejestrowani w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Raciborzu.
Obowiązkowe jest trwałe, czytelne oznakowanie świń, zgłaszanie do Agencji urodzenia i przemieszczania trzody chlewnej do innych gospodarstw, a także do zakładów mięsnych. Tylko na podstawie rejestracji stada świń może być pobierana krew na koszt BUDŻETU PAŃSTWA.

Do swoich gospodarstw rolnicy mogą wprowadzać świnie ze stad o takim samym statusie epizootycznym  tzn. ze stad wolnych od choroby Aujeszkyego. Wyznaczeni Lekarze Weterynarii  pobierający krew  wydają świadectwa zdrowia na przemieszczanie świń między gospodarstwami do rzeźni oraz na targowiska. Posiadanie świadectwa jest obowiązkowe w każdym wypadku przemieszczania świń.

Nieprzestrzeganie powyższych wymogów spowoduje uznanie świń za zakażone wirusem choroby Aujeszkyego,  a uwolnienie stada zostanie przeprowadzone  na koszt właściciela, zaś ubój świń zostanie dokonany w określonych rzeźniach pod szczególnym nadzorem weterynaryjnym, bez możliwości wypłaty odszkodowania.

Wszelkie zapytania proszę kierować do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu przy ul. Katarzyny 6 nr tel. 032 415-49-03.

27 października 2010

Agata Ballarin

Skip to content