Instrukcja BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

BIP składa się z:

  1. Menu głównego bip oraz menu przedmiotowego (górny pasek)  zawierającego odnośniki do podstron BIP;
  2. Okna głównego, w którym wyświetlane są najnowsze dodane informacje oraz treśc poszczególnych podstron.
  3. Modułu wyszukującego – na górze strony.
  4. Stopki zawierającej przejścia do strony startowej Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl/) oraz stron GIW oraz WIW Katowice.

Każdy dokument w Biuletynie zawiera takie informacje jak:

  • kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,
  • kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.

10 września 2012

Agata Ballarin

Skip to content