Rejestry i ewidencje

Sekretariat  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu prowadzi rejestry :

 • Rejestr skarg i wniosków wpływających do Powiatowego Lekarza Weterynarii i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu;
 • Rejestr zarządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu;
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw;
 • Rejestr wydanych decyzji;
 • Rejestr poczty przychodzącej;
 • Rejestr poczty wychodzącej;
 • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 • Rejestr gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 • Rejestr podmiotów nadzorowanych.

Korespondencję przychodzącą rejestruje Sekretariat w następujący sposób :

 • sprawdza prawidłowość zaadresowania (listów, paczek , faxsy , poczta elektroniczna) oraz stan opakowania w przypadku listów i paczek , prowadzi rejestry poczty przychodzącej w których wpisuje datę przyjęcia pisma , sygnaturę akt , datę pisma , od kogo wpłynęło i kogo dotyczy;
 • w każdym lewym rogu pierwszej strony pisma zostaje umieszczona pieczątka wpływu , która zawiera datę , numer z rejestru „poczty przychodzącej” do którego została wpisana oraz podpis odpowiedzialnego z jej prawidłowe zarejestrowanie referenta;
 • pracownik sekretariatu przekazuje zarejestrowaną korespondencję Kierownikowi Jednostki;
 • Kierownik zapoznaje się z treścią każdego pisma i sygnuje je umieszczając na nim obok pieczątki wpływu nazwisko kierownika komórki przez którą ma być ono załatwione , a następnie przekazuje do Sekretariatu;
 • Sekretariat rozdziela pocztę według nazwisk kierowników komórek, którzy wręczają pisma osobom odpowiedzialnym za załatwianie poszczególnych spraw.

18 października 2010

Agata Ballarin

Skip to content