Padłe ptaki

Szanowni państwo,
Pojedyncze padnięcia należy zgłaszać do właściwych miejscowo urzędów gmin, w celu wskazania miejsc do ich uprzątnięcia.

Do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu oraz/lub Zarządzania Kryzysowego należy zgłaszać wyłącznie przypadki ZWIĘKSZONYCH, MASOWYCH upadków ptaków (zarówno dzikich jak i domowych) stanowiących uzasadnione podejrzenie nowych ognisk grypy ptaków.

26 kwietnia 2023

Agata Ballarin

Skip to content