Wytyczne ws. przeciwdziałania konieczności obcinania ogonów u świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu uprzejmie informuje, iż na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ochrona-zwierzat-gospodarskich) zostały umieszczone wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, w związku z działaniami zaleconymi przez Komisję Europejską w zakresie:

  • przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń;
  • stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

Dokumenty te skierowane są do rolników, jako pomoc przy wdrażaniu:

  1. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010 r., Nr 56, poz. 344) w zakresie zapewnienia świniom stałego dostępu do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę oraz podjęcia środków zapobiegających okaleczeniu świń, przed wykonaniem zabiegów redukcji kłów u prosiąt i knurów oraz obcinania części ogona (§ 21, § 23 ust. 5 rozporządzenia);
  2. oraz Zaleceń Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów.

Podczas kontroli dobrostanu w gospodarstwach utrzymujących świnie, pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii będą kontrolowali czy w gospodarstwie prowadzi się zabiegi obcinania ogonów u świń, a jeśli tak, czy prowadzone są one rutynowo, czy po uprzednim podjęciu środków zapobiegających okaleczaniu świń.

W tym celu kontrolowana będzie dokumentacja rolnika o przeprowadzaniu analizy ryzyka w zakresie możliwości wystąpienia obgryzania ogonów oraz, w przypadku wykazania nieprawidłowości, kontrola wprowadzonych zmian.

Szczegółowa analiza powinna być przeprowadzana przez rolnika 1 raz w miesiącu, a jej wyniki udokumentowane na  wzorze protokołu (załącznik nr 3 wytycznych GLW) lub na innym protokole, zawierającym wymagane we wzorze dane. 

14 sierpnia 2023

Agata Ballarin

Skip to content